Hva er VO2max?

Maksimalt oksygenopptak (VO2max) er et mål på hvor mye oksygen kroppen klarer å ta opp og utnytte i løpet av ett minutt og henger sammen med hjertets pumpekapasitet.

Vårt maksimale oksygenopptak er direkte relatert til vårt hjerte og våre blodårer. Et større, sterkere og mer elastisk hjerte og karsystem innebærer forbedret utholdenhet og arbeidskapasitet. Hensikten med utholdenhetstrening er å øke maksimalt oksygenopptak og dermed øke størrelse og elastisitet på hjertet og blodårene.

Et økt maksimalt oksygenopptak gjør at du kan prestere bedre

Ved å øke ditt maksimale oksygenopptak får du bedre utholdenhet- og høyere arbeidskapasitet. Dette innebærer at du vil bruke mindre energi på alt du gjør og du vil klare å prestere bedre innenfor idrett.

Ditt maksimale oksygenopptak er avgjørende for din helse

Maksimalt oksygenopptak er ikke kun avgjørende for hvor mye du kan prestere innenfor idrett, det er også avgjørende for din helse. Et høyere maksimalt oksygenopptak innebærer blant annet lavere risiko for hjerte- og karsykdom, og livsstilsykdommer som overvekt, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, redusert sirkulasjon og aldersdiabetes. Utholdenhetstrening som virker er den mest effektive måten å forebygge denne type sykdommer på.