Beste praksis for aktivitetskonkurranser med Myworkout

Vi begynner å få lang erfaring med å gjennomføre aktivitetskonkurranser for både små og store bedrifter.

Basert på våre kunders tilbakemeldinger har vi utviklet vårt produkt og funnet det vi kan kalle beste praksis for gjennomføring av konkurransen. 

Spre informasjonen og bruk av ambassadører

En aktivitetskampanje er mer givende om flere er med. Derfor er det avgjørende at informasjonen deles internt i bedriften. Vi har laget en smooth onboarding til konkurransen, du vil motta denne på mail de dagene de skal ut til resten av bedriften. I enkelte store bedrifter holder det ikke at det er bare en person som deler informasjon, da kan det være fint å ta i bruk ambassadører internt i bedriften. Disse ambassadørene trenger ikke være avdelingsledere eller lignende, men gjerne ansatte som bidrar positivt til det sosiale på arbeidsplassen. 

Lag eller alle mot alle

En konkurranse hvor alle konkurrerer mot alle er enkel å administrere og lett å komme i gang med. Dette er kjempefint å gjennomføre enkelte deler av året, men vi vil absolutt anbefale å bruke lagkonkurransen som et høydepunkt minimum en gang pr år. 


Lagkonkurransen bidrar til økt samarbeid og setter appens sosiale funksjon i sving med lagets egen lag-chat. Gi hverandre et heiarop eller be om hjelp til å samle poeng om du henger etter. Bli informert og motivert når dine lagkamerater samler poeng. 

For at alle skal oppleve mestring og at ens bidrag oppleves å telle i konkurransen ser vi at det er mest effektivt å ha en lagstørrelse på 5-6 personer.

Motivasjon

Vi kaller det positivt gruppepress. Det å se andre være aktive uten å se hva og når de trener, men oppdage at poeng samles til et felles lag eller i et leaderboard, er motiverende. Enkelte bedrifter ønsker å premiere innsatsen eller deltakelsen i konkurransen. Her har vi en god del erfaring om hva som faktisk virker motiverende og hva som nesten virker mot sin hensikt.

Premiering

⛔ Ikke premier bare vinnerlaget eller deltakeren med flest poeng

🟢Trekk vilkårlig basert på deltakelse i tillegg (sett gjerne kriteriet at spilleren må ha deltatt hele perioden)


⛔Ikke gjør en trekning av en deltaker i det vinnende laget

🟢Premier hele laget ved en lagkonkurranse


⛔ Ikke benytt dyre premier som gulrot for å delta i konkurransen, dette vil bli en for høy ytre motivasjon for å delta, til at læringen av perioden blir optimal.

🟢La deltakerne ha medbestemmelse i hva premien skal være. 


💓Doner til veldedighet basert på deres aktivitetspoeng 


Eksempler på veldedig premiering: 

  • Opprett x antall lag basert på veldedige organisasjoner etter ønske. Start konkurransen. Når konkurransen er over doneres antall kroner basert på rangeringen i konkurransen leaderboard. (I dette tilfellet er det ikke så viktig at det er bare 5-6 spillere hvert lag, men forsøk å holde lagene så jevne i antall som mulig.
  • Doner til valgt organisasjon basert på aktivitetspoeng. Gi hvert poeng en verdi og se hvor mange poeng dere har samlet til slutt = hvor mye dere skal donere. 
  • Doner x antall kroner basert på reduksjon i biologisk alder. OBS! Vi rapporterer vanligvis ikke på biologisk alder, men hjelper dere gjerne hvis dere ønsker til dette formålet. 

Rapportering

Ukentlig i konkurransen vil du som kontaktperson få tilsendt en rapport basert på konkurransens forløp. Den vil fortelle deg hvor mange som er aktive, hvor mange poeng som er samlet, hvor mange av disse som er HIT-poeng og hvordan de som deltar ligger ann i forhold til WHOs anbefalinger for aktivitet samt våre egne anbefalinger for HIT-minutter. 

Tallenes betydning

Fysisk aktive tilbud gjennom arbeidsplassen kan ikke og skal ikke være tvang. Derfor er det vår jobb i samarbeid med dere å treffe med riktig budskap slik at deres ansatte får lyst til å bli med. I samfunnet i dag er 7 av 10 inaktive. Dette betyr at en oppslutning på minimum 30% i deres bedrift er å forvente som “gratispassasjerer”. Disse er aktive fra før. Skal tilbudet ha en effekt på din bedrifts helse må oppslutningen være høyere. Vi har en tommelfingerregel som sier: minimum 40% første konkurranse og 60-80% andre konkurranse. Dette kommer selvsagt litt ann på størrelsen, men at oppslutningen blir bedre ved gjentagende konkurranser, er et faktum. 

Om deres bedrift ikke får denne oppslutningen må vi inn med andre tiltak. For enkelte er nettopp det å ikke se det hele som en konkurranse, inngangen til å bli med. Dermed kan veldedige formål brukes også som motivasjonsfaktor for å delta. Eller, hvorfor ikke bruke aktivitets poengene til å samle penger til sosial-kassa på jobb eller sette et mål om antall poeng som gir grunnlaget for en god felles lunsj uka etter konkurranse? Bruk gjerne onboarding informasjonen vi sender deg som utgangspunkt for kommunikasjonen i din bedrift, tilpass om nødvendig. 

Add ons og beste praksis for å få det til å vare

Vår fysiske form er ferskvare. Derfor er du som arbeidsgiver avhengig av at dine ansatte adopterer tilnærmingen til smart aktivitet for å gi varige helsemessige resultater for din bedrift. Konkurranser er en fin måte å få folk i gang på og det virker gjerne som et startskudd for en livsstilsendring eller en noe mer aktiv hverdag. For at ikke god læring skal gå i glemmeboka er det viktig å repetere. Vi tilbyr derfor ulike tilleggsprodukter som kan benyttes for å gi bedriften en oppfriskning eller påminner om hvorfor fysisk aktivitet og HIT-minutter aldri vil gå av moten. Dette er noe av det du kan velge å legge til konkurransene gjennom året: 

  • Foredrag med hodene bak forskningen: Professorer i medisin, Jan Hoff og Jan Helgerud
  • Live Kick-off (digitalt eller fysisk) med god gjennomgang av appen og hvorfor dette er viktig
  • Foredrag fra en av våre fysisologer/fysioteraputer
  • Foredrag med Professor i psykologi og motivasjonsekspert: Frode Stenseng
  • Fellestrening med instruktør fra Myworkout