Regelbok Lagkonkurranser

Myworkout Lagkonkurranser

Målet med konkurransen

Konkurranse strekker seg over 8 (standard) uker / ukentlige runder der lagene konkurrerer om beste rangering på poeng skåret av lagmedlemmene. Vi registrerer rangeringen og tilbakestiller poengsummene på slutten av hver runde. Konkurransevinneren er laget med best rangering totalt.

Beregning av poeng

Du får 4 poeng per HIT-minutt og 1 poeng per aktivitetsminutt registrert med Myworkout GO ved å trene, manuelt registrere eller importere aktiviteter fra tredjepartsapper som Apple Health, Garmin, Polar eller Fitbit.

Utjevningspoeng

Hvis påskrudd, får laget ditt utjevningspoeng for hver registrerte aktivitet hvis det har færre medlemmer enn resten. Hvis du får 60 poeng mens laget ditt har 6 medlemmer og det største laget har 8, får du 15 ekstra utjevningspoeng.

Merk at endringeri lagstørrelse kan endre de tildelte utjevningspoengene.

Begrensninger i poengsystemet

Aktiviteten din vil kun telles med hvis vi kan fastslå dens varighet, den er fullstendig registrert før runden avsluttes og innen 24 timer etter den er utført hvis registrert manuelt.

Åpenhet

For å sikre en åpen og rettferdig poengføring i konkurranser du deltar i, vil grunnlaget for beregningen av poeng du får i konfurranseperioden være synlig for de andre deltagerene. Vi informerer deg om hvilke opplysninger det gjelder før du melder deg på.